ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024


PRO DĚTI Z UKRAJINY S VÍZEM DOČASNÉHO POBYTU

 

 

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875    e-mail:info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

 

Z Á P I S   P R O   D Ě T I   Z   U K R A J I N Y

na školní rok:  2023/2024

se koná:

 

15.6.2023          od 13,00 hod.  do  15,00 hod.

 

 

 

 M. Ledererová, řed. MŠ