Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: Praha 9, U Vysočanského pivovaru 261/2a.   IČO: 709 19 526

Tel. 283894875,   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

 

 

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vás podrobněji informovala o Zápisu dětí do naší MŠ, který se bude konat:

 

3.5.2017          od 14,00 – do 18,00 hod.

4.5.2017          od 15,00 -  do 17,00 hod.

 

 

Žádost o umístění dítěte do MŠ doporučuji podat do 2 mateřských škol. Pokud budete podávat Žádost o umístění do 2 MŠ, napište, prosím do formuláře, kterou MŠ preferujete. Preferovat můžete  pouze 1 mateřskou školu.

 

Žádost o umístění předškoláka doporučuji podat pouze do 1 mat. školy.

 

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podaných Žádostí. Pořadí dětí sestavuje řed. MŠ dle Pravidel pro přijímání dětí na škol. rok 2017/2018. Doporučuji seznámit se důkladně s Pravidly.

 

U Zápisu není nutná účast dítěte.

 

Pokud se nebudete moci Zápisu osobně zúčastnit, pověřte ověřenou plnou mocí jinou dospělou osobu, aby za Vás Žádost o umístění dítěte do MŠ podala. Formulář Plné moci je ke stažení na webových str. MŠ. Letos budeme vyžadovat ověření podpisu Plné moci!

                                                 

U Zápisu předloží rodiče originál rodného listu dítěte a originál svého občanského průkazu. Z těchto důvodů doporučuji, aby přišel k Zápisu zákonný zástupce dítěte, který bydlí trvale na Městské části Praha 9.

 

Cizinci předloží u Zápisu doklady, (rodičů i dítěte), opravňující k jejich pobytu na území České republiky.

 

U Zápisu budete odevzdávat důležité dokumenty: Žádost o umístění dítěte do MŠ a Evidenční list. Prosím o jejich pečlivé vyplnění, zkompletování a podepsání. Dětský lékař vyplní a potvrdí kolonky v Evidenčním listě, včetně povinného očkování dítěte.

 

Formuláře Evidenčního listu a Žádosti jsou ke stažení na web.stránkách naší MŠ: www.msupivovaru.cz  nebo je možné tyto formuláře vyzvednout v papírové podobě ve vestibulu MŠ : ve vchodu do   nových pavilonů od 7.4.2017 vždy od 15 – 17 hodin.

 

 

6.4.2017                                                                                            

M.Ledererová, řed.MŠ