INFORMACE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 9 PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Podání se uskuteční formou elektronické registrace do vybrané mateřské školy v termínu od 3. 4. do 23. 4. 2023 a následně vlastní zápis prezenčně ve dnech 2. a 3. května 2023 od 13-17 hod. v MŠ U Vysočanského pivovaru.

 

Spádová oblast pro všechny MŠ MČ Prahy 9 je celé území MČ Praha 9.

 

V případě , že nemáte možnost provedení výše uvedené elektronické registrace, může zákonný zástupce dítěte provést tuto registraci dne 17.4.2023 přímo v MŠ U Vysočanského pivovaru - od 10,00 do 12,00 hodin.

 

 

Více informací a elektronická registrace na adrese : https://zapisdoms-praha9.praha.eu/  


 

 

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283 89 48 75, mobil: 725 914 422   e-mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz   datová schránka: 8ir55cp

 

 

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  DO MATEŘSKÉ ŠKOLY U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

 


 

 

Zápisy do mateřských škol 2023/2024
Зарахування до дитячого садкана 2023/2024
 
Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 15. 6. 2023 od _13,00__ do 15,00___ hodin.  
Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol. 

Зарахування до дитячого садкана 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться  15. червня 2023 року з ___13,00_ до _15,00___. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

 

 

Následující informace nejsou určeny zákonným zástupcům dětí s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu, pro ně budou informace zveřejněny v průběhu dubna.

 

Наступна інформація не призначена для законних представників дітей, які мають тимчасовий захист з метою тривалого перебування, інформація для них буде опублікована протягом квітня.