Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 709 19 526

Tel. 283 89 48 75   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 

9.5.2018             14,00 – 18,00 hod.

10.5.2018          15,00 – 17,00 hod.

 

 

 

         Podrobné informace k zápisu, včetně pravidel pro přijímání dětí do MŠ, budou zveřejněny na webových stránkách MŠ: www.msupivovaru.cz v dubnu 2018. Potřebné formuláře ( žádost a evidenční list)si budou rodiče moci stáhnout z web. str. mateřské školy nebo vyzvednout v papírové podobě ve vestibulu MŠ od 1. dubna 2018.

 

 

 

M. Ledererová, řed. MŠ

 

 

 

 

V Praze dne 17.3.2018