Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

 

 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK: 2024/2025

 

 

6.5.2024             13,00 – 17,00 hod.

7.5.2024             14,00 – 17,00 hod.

odevzdávání vyplněných a potvrzených žádostí a evidenčních listů

 

 

 

 

V Praze dne 1.2.2024

 

 

 M. Ledererová, řed. MŠ