Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 70919526

Tel. 283894875    e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

 

ZÁPIS

dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

 

 

 

04.05.2020                 14,00 – 18,00 hod.

 

05.05.2020                 15,00 – 17,00 hod.

 

           

 

Informace k Zápisu dětí do Mateřské školy U Vysočanského pivovaru, formuláře a Pravidla pro přijímání dětí budou včas zveřejněny na webových stránkách mat. školy: www.msupivovaru.cz

 

 

 

 

V Praze dne 27.1.2020 

M. Ledererová, řed. MŠ