Zájmová činnost dětí ve školním roce 2016/2017

 

1.      Plavání pro odvážné děti v Plaveckém bazénu v Neratovicích - pravidelně každý čtvrtek od 8.9.2016 – pouze předškoláci. Odjezd sjednaným autobusem od MŠ vždy v 8,30 hod.

 

2.      Angličtina hrou: pro děti ve všech třídách zajišťuje Jazyková škola Spěváček pravidelně v pátek dopoledne. Angličtinu zajišťují 3 lektorky.

 

3.      Grafomotorika pro předškoláky: metodický materiál pro všechny třídy pravidelně připravuje  paní učitelka Martina Malá.

 

4.      Logopedická prevence: ve spolupráci s PaedDr. Ester Fišerovou zajišťuje paní učitelka Jana Šebelíková

 

Hvězdičky          ST           Metoda dobrého startu                   od 15,15 hod.

                          ČT           Předškoláček                                 od 15,15 hod.

Berušky              ST           Hudebně pohybové činnosti            od 15,15 hod.

Sluníčka              ČT          Hudební kroužek                            od 15,15 hod.

                           ST           Pracovní tvoření                             od 15,15 hod.

Motýlci               ÚT           Předškoláček                                 od 15,15 hod.

                           ST           Pohybové hry                                 od 15,30 hod.

Myšky              1.ST         Výtvarné hrátky                               od 15,15 hod.

                         2.ST         Dramatické hrátky                           od 15,15 hod.

Koťátka              ČT         Sportovní odpoledne                       od 15,15 hod.

Broučci                PO         Hry s pohádkou                              od 15,15 hod.

                           ČT          Cvičení na balančních míčích           od 15,15 hod.

Ježci                    PO         Veselé sportování                            od 15,15 hod.

                           ČT          Hudebně pohybové činnosti            od 15,15 hod.

Zvoneček            PO          Předškoláček                                 od 15,00 hod.

                           ČT          Tanečky s klavírem                         od 15,00 hod.

Tulipán                PO          Předškoláček                                 od 15,00 hod

                           ČT          Tanečky                                         od 15,30 hod.

Čtyřlístek            PO          Předškoláček                                  od 15,00 hod.

                           ČT          Pohybové hry                                 od 15,00 hod.

Pampeliška         ÚT           Pohybové hry                                 od 15,00 hod.

                          ST            Předškoláček                                 od 15,00 hod

M. Ledererová, řed. MŠ