Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 709 19 526

Tel. 283 89 48 75   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

Z A H Á J E N Í   Š K O L N Í H O   R O K U

2019/2020

 

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vám poskytla důležité informace , týkající se zahájení nového školního roku. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 2.9.2019 ve 12 třídách. Všechny přijaté děti budou umístěny dle rozpisů.

 

PROVOZ MŠ : 

6,30 – 17,00 hod.

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ :

 12,30 -13,00 hod………….po obědě

 15,00 – 17,00 hod………..odpoledne

 

ADAPTACE DĚTÍ : 

od 2.9.2019 (týká se pouze nově přijatých dětí)

 

První dva dny(pondělí a úterý) :

od 7,30 – 10,00 hod.

 

Další dny (středa, čtvrtek, pátek) :

od 7,30 – 12,30 hod.

 

Pokud dítě bude klidné a zadaptované, může další týden nastoupit celodenní docházku.

 

 

PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO: 

v září složenkami , rodiče je obdrží cca v polovině měsíce. Od října budou rodiče platit stravné a školné trvalými příkazy z účtu na účty MŠ

– metodické pokyny pro zavedení trvalých příkazů v průběhu měsíce září 2019.

 

V Praze dne 30.8.2019

M. Ledererová, řed. MŠ