Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9     IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

Z A H Á J E N Í   Š K O L N Í H O   R O K U

2021/2022

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám poskytla důležité informace, týkající se zahájení nového školního roku. Provoz mateřské školy bude zahájen ve středu 1.9.2021. Všechny přijaté děti budou umístěny ve 12 třídách dle seznamů, které budou vyvěšeny ve vestibulu hlavního vchodu do MŠ.

PROVOZ  MŠ:  6,30 – 17,00 hod.

 

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ: 

12,30-13,00 hod…………po obědě

15,00-17,00 hod…………odpoledne

 

KONTAKTY:

Ředitelka MŠ:  283894875

Zástupkyně řed. :  283891162

Vedoucí ŠJ:   283893151

Školní mobil:  725914422

 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:    do 8,00 hod. na číslo mobilu: 725 914 422

 

ADAPTACE DĚTÍ:   od 1.9.2021………………..týká se pouze nově přijatých dětí

První dva dny po nástupu od 7,30- 10,00 hod.

Další dny dle adaptace  od 7,30- 12,30 hod.

Pokud dítě bude klidné a zadaptované, může po dohodě s paní učitelkou ve třídě nastoupit celodenní docházku.

 

 

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ:

v září poštovními poukázkami, rodiče je obdrží cca v polovině měsíce. Od října budou rodiče platit stravné a školné trvalými příkazy z účtu na účty MŠ – metodické pokyny pro zavedení trvalých příkazů obdrží rodiče v průběhu měsíce září, včetně variabilních symbolů. 

Úplata za předškolní vzdělávání (školné): 1.000,-Kč/1 měsíc  (rodiče předškoláků jsou od platby školného osvobozeni)

Stravné:   40,-Kč/1den   (43,-Kč/1 den   platí pouze děti s odklady školní docházky)

 

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ:

Do třídy: bačkůrky (ne pantofle), tričko s krátkým rukávem, šortky, tepláky, legíny , pyžamo

Na zahradu: tepláky, mikina, vhodná sportovní obuv, holínky, čepice, nepromokavá bunda

 

 

V Praze dne 25.8.2021

M. Ledererová, řed. MŠ