Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 70919526

Tel. 283894875, mobil: 725914422 e-mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

Z A H Á J E N Í   Š K O L N Í H O  R O K U

2022/23

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám poskytla důležité informace, týkající se zahájení nového školního roku. Provoz mateřské školy bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2022 ve 12 třídách. Všechny přijaté děti budou umístěny do tříd dle seznamů zveřejněných ve vstupní hale MŠ.

 

PROVOZ MŠ : 6,30 – 17,00

PŘIVÁDĚNÍ DĚTÍ : 6,30 – 8,00

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ : 12,30 – 13,00…………po obědě

                                           15,00 – 17,00………..odpoledne

ADAPTACE DĚTÍ : týká se pouze nově přijatých dětí

1.9. a 2.9.  -  7,30 – 10,00 hod.

5.9. – 9.9.  -   7,30 -  12,30 hod.

 

Pokud bude dítě klidné a zadaptované, může nastoupit celodenní docházku po dohodě s paní učitelkou

 

Platby stravného a školného : rodiče obdrží metodické pokyny k zavedení trvalých příkazů začátkem září 2022

Školné :  1.000,-Kč za 1 měsíc  (osvobozeni od plateb školného jsou rodiče předškoláků)

Stravné :  od 1.9.2022 zvyšujeme platby za stravné: na 47,-Kč za 1 den

                               děti s odklady školní docházky : na 50,-Kč za 1 den

 

VYBAVENÍ DĚTÍ DO MŠ : vhodné oblečení a obuv

DO TŘÍDY : tričko s krátkým rukávem, šortky, sukénka, pyžamo, bačkůrky (ne pantofle !!!)

NA ZAHRADU : tepláky, mikina, vhodná nepromokavá obuv, bunda, čepice na chladné dny

V ZÁŘÍ plánujeme ve všech třídách třídní, informativní  schůzky rodičů zapsaných dětí

 

V Praze dne 26.8.2022

M. Ledererová, řed. MŠ