Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 709 19 526

Tel. 283 89 48 75   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

Z A H Á J E N Í   Š K O L N Í H O   R O K U

2017/2018

 

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vám poskytla důležité informace , týkající se zahájení nového školního roku. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 4.9.2017 ve 12 třídách. Všechny přijaté děti budou umístěny dle rozpisů.

 

PROVOZ MŠ:                     6,30 – 17,00 hod.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:      12,30 -13,00 hod………….po obědě

                                              15,00 – 17,00 hod………..odpoledne

 

ADAPTACE DĚTÍ:   od 4.9.2017        (týká se pouze nově přijatých dětí)

První dva dny(pondělí a úterý):    od 7,30 – 10,00 hod.

Další dny (středa, čtvrtek, pátek):   od 7,30 – 12,30 hod.

Pokud dítě bude klidné a zadaptované, může další týden nastoupit celodenní docházku.

 

 

PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO:

v září složenkami , rodiče je obdrží cca v polovině měsíce. Od října budou rodiče platit stravné a školné trvalými příkazy z účtu na účty MŠ – metodické pokyny pro zavedení trvalých příkazů v průběhu měsíce září 2017.

 

V Praze dne 29.8.2017                                                                                

M. Ledererová, řed. MŠ