Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: Praha 9, U Vysočanského pivovaru 261/2a,   IČO: 709 19 526

Tel. 283 89 48 75,   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL DĚTÍ PŘIJATÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 

Z důvodu hygienických opatření covid-19 nebude MŠ v červnu organizovat schůzku rodičů nově přijatých dětí. Informace k zahájení nového školního roku zveřejní MŠ na web. str. v měsíci srpnu 2021: www.msupivovaru.cz

 

V Praze dne 31.5.2021

M. Ledererová, řed. MŠ