Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

V Praze dne 1.11.2019

 

Vážení rodiče,

 

v rámci dokončení  4. etapy výstavby MŠ U Vysočanského pivovaru bude od 4.11.2019 uzavřen hlavní příjezd k mateřské škole z důvodu asfaltování přístupové komunikace. Předpokládaný termín  trvání prací:po dobu 1 měsíce. Z těchto důvodů Vás žádám, aby jste nezajížděli auty před areál MŠ. Hlavní vchod do MŠ a branka budou po celou dobu oprav uzavřeny. Přístup do areálu MŠ bude umožněn jiným vchodem, vzdáleným od hlavního vstupu cca 20 m. Z důvodu zajištění bezpečnosti používejte příchod k MŠ z druhé strany parku. Od hotelu Pivovar bude najíždět těžká technika.

 

Děkuji za laskavé pochopení.

 

 

M. Ledererová, řed. MŠ