Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9,   IČO: 709 19 526

Tel. 606 559 142,   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

 

 

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ve smyslu Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, dle § 6, ve znění novely vyhlášky č. 43/2006 Sb., a souvisejících právních předpisů, stanovuji výši úplaty pro školní rok 2015/2016 za předškolní vzdělávání ve výši:

 

1.000,-Kč měsíčně

 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 10. dne v měsíci. V souladu se školským zákonem § 123 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy se poskytuje také bezúplatně.

 

 

 

 

 

V Praze dne 22.6.2015

M. Ledererová, řed. MŠ