Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9  IČO:70919526

Tel: 283894875  e-mail: info@msupivovaru.cz

 www.msupivovaru.cz

                                                             

V Praze dne 4. 11. 2019  

 

Vážení rodiče,

 

ve středu 6. 11. 2019 se zaměstnanci naší školy nepřipojí k vyhlášené stávce učitelů.

 

Provoz Mateřské školy v tento den bude nepřerušen.

 

 

 

 

Marie Ledererová, řed.MŠ