Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875   e-mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

oznamuji Vám, že zaměstnanci Mateřské školy U Vysočanského pivovaru v Praze 9 se rozhodli využít svého práva na stávku dle článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a připojují se ke stávce pedagogických a nepedagogických pracovníků v celé České republice vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na pondělí 27.11.2023.

Z tohoto důvodu v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přerušuji na den vyhlášení stávky  provoz mateřské školy. Provoz MŠ je přerušen v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání, která stanoví možnost omezit nebo přerušit provoz mateřské školy ze závažných důvodů, za které se považují mimo jiné organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

Dne 27.11.2023 bude v Mateřské škole U Vysočanského pivovaru přerušen provoz.

 

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

M. Ledererová, řed. MŠ

 


 

Dopis školských odborů rodičům