SPORTOVNÍ HRY DĚTÍ MŠ NA DEVÍTCE ANEB HRAJEME SI NA OLYMPIÁDU

 

21. května letošního roku se konal 12. ročník sportovních her dětí mateřských škol Městské části Praha 9. Dětská olympiáda se stala pro naši Městskou část již tradicí a od svého vzniku v roce 2004 prošla určitým vývojem a velmi důležitými změnami.

Historie.

Na jaře roku 2004 vrcholily přípravy letních olympijských her v Athénách a ředitelkám MŠ byla nabídnuta možnost, zúčastnit se s dětmi sportovní akce, kterou organizovala firma zabývající se v Praze podobnými soutěžemi. Tehdy jsme se s ostatními ředitelkami z MŠ rozhodovaly, zda má vůbec smysl a význam zapojovat děti do této rychle naplánované akce. Nakonec ředitelky všech MŠ souhlasily. 1.ročník se konal v červnu 2004 v MŠ Novoborská na Proseku a byl nesoutěžní. Sportovní dopoledne si děti hezky užily. V roce 2005 se dětská olympiáda konala v MŠ Pod Krocínkou  a byla soutěžní. Děti z naší MŠ vyhrály, získaly pohár za 1.místo a pochopitelně měly  radost z dosaženého úspěchu. V květnu roku 2006 se konala olympiáda na školní zahradě naší MŠ. Děti nám udělaly velkou radost, opět vyhrály.Pohár nám zůstal a při hymně vítězů jsme společně s dětmi skákali radostí.  Přesto,že organizace  sportovní akce byla zajištěna perfektně a program byl zpestřen kulturním vystoupením pro děti, nemohla jsem se zbavit pocitu, že není vše tak úplně v pořádku, jak to navenek vypadalo. Při vyhlášení výsledků se 10 dětí radovalo, 70 dětí bylo zklámáno  a odjíždělo do svých mat. škol se smutnýma očima. Sportovní akce nesplnila podle mého názoru  očekávaný účel. Na poradě ředitelek jsem kritizovala akci pořádanou organizátorem, kterého MČ Praha 9 platila ze svého rozpočtu. Snažila jsem se vysvětlit, že takto se sportovní olympiáda pro předškolní děti organizovat nedá. Z psychologického hlediska předškolní dítě neunese“ porážku“ a jestliže z olympiády odjíždí téměř všechny děti zklamány, nemá tato akce smysl. Naopak! Chceme přece děti povzbuzovat, motivovat a podněcovat ke zdravému pohybu, lásce ke sportu a různým pohybovým aktivitám, dát dětem prostor k radostnému sportovnímu vyžití od nejútlejšího věku, aby mohly ve sportovním snažení pokračovat na základní škole. Zdůrazňovala jsem, že peníze, které Městská část platila za organizaci, bych využila jinak, účelněji. A tak bylo rozhodnuto. Sportovní hry v roce 2007 se budou konat v MŠ U Vysočanského pivovaru. Zřizovatel mě pověřil jejich organizací, ostatní ředitelky MŠ souhlasily. Od roku 2007 do současnosti organizujeme sportovní  hry v naší MŠ.

Příprava.

S přípravou olympiády začínáme už v lednu, kdy  dohodneme  termín konání sportovních her s Odborem školství a evropských fondů MČ P9 a všemi ostatními účastníky: mateřskými školami,Českým klubem olympioniků, hosty, zvukařem, kouzelníkem, fotografem a  Městskou policií. Na jaře promyslí moje kolegyně sportovní discipliny, které pošleme všem mateřským školám, aby si je mohly děti vyzkoušet, popř. zorganizovat svoje sportovní dopoledne. Naše MŠ je 12 třídní, před velkou olympiádou organizujeme 2 malé olympiády, vždy pro 6 tříd, aby byly do sportování zapojeny všechny děti i ty nejmenší. Pak teprve připravujeme  oficiální pozvánky a diplomy pro děti. Základem úspěchu každé olympiády je samozřejmě dobře promyšlená motivace a organizace. Kolektiv zaměstnanců MŠ U Vys. pivovaru má zájem, aby se olympiáda dětem vydařila a všichni zúčastnění byli spokojeni. Realizační tým netvoří pouze zaměstnanci MŠ, ale také řada dobrovolníků : rodičů, studentů a příbuzných. Bez finanční podpory radnice  a ostatních sponzorů se samozřejmě takto velká akce pořádat nedá. Hlavnímsponzorem je MČ Praha 9, která věnuje dětem peníze, za které nakoupíme pro všechny děti trička s logem sportovních her, zlaté medaile, dále  z těchto finančních prostředků platíme zvukaře, fotografa, kouzelníka a diplomy pro děti. Za peníze od ostatních sponzorů nakoupíme svačiny pro děti,pitný režim,ovoce, potraviny na přípravu teplých obědů a občerstvení pro dospělé nebo doplníme sportovní potřeby apod. Den před olympiádou necháme na školní zahradě postavit 10 bílých přístřešků s názvy jednotlivých MŠ, které moje kolegyně ozdobí  barevnými balónky.

 

Organizace.

Sportovních her se zúčastňují děti ze všech MŠ MČ Praha 9, každou MŠ reprezentuje  5 kluků a 5 holčiček. Sraz  učastníků je v 8,30 hod. na naší školní zahradě. Mateřské školy si najdou zázemí pod svým „stanem“, kde mají připravený stolek a židličky pro  děti, svačiny, ovoce a pití. S pozvanými hosty se přivítáme na terase MŠ. Zahajovací“ceremoniál“ začíná v 9 hod. Slavnostní nástupy dětí z jednotlivých MŠ nikdy nevynecháme, představíme jednotlivé MŠ, „malí sportovci“ se startovacími čísly předvedou svoji „olympijskou“ vlajku. Potom představím všechny hosty a poděkuji sponzorům. Následuje  státní hymna České republiky v podání smíšeného pěveckého sboru MŠ U Vysočanského pivovaru, pak  přiběhne  olympijský medailista se zapáleným olympijským ohněm a olympiádu můžeme považovat za zahájenou. Následuje krátká rozcvička. Po rozcvičení začínají děti plnit discipliny. Ke sportování děti správně namotivuje paní Klára Oltová ,kterou děti znají z České televize z pořadu pro děti.Každá MŠ si zvolí svoje tempo, děti si mohou kdykoliv odpočinout  pod svým stanem a občersvit se. Plnění sportovních úkolů kombinujeme s kulturním vystoupením kouzelníka, někdy k nám zavítají strážníci Městské policie a předvedou cvičené pejsky nebo svůj talent předvedou nejmenší mažoretky ze ZŠ a MŠ Na Balabence. V letošním roce se nečekaně na olympiádě objevil Bobek, maskot hokejového mistrovství světa. Děti ho radostí málem umačkaly.Po dokončení disciplin začíná slavnostní vyhlašování výsledků. Bývalí sportovci, olympijští medailisté, dekorují děti zlatými medailemi, protože všechny děti si zaslouží být zlaté za sportovní snažení. Radost dětí nezná mezí, všechny jsou šťastné a spokojené. Závěrem děti pochválím nejen já, ale také medailisté. Po ukončení olympiády čekají na děti ve školní jídelně paní kuchařky s teplým obědem.

 

Discipliny.

Pohyb je přirozenou činností dítěte. Děti rády dovádí, skotačí a předvádí ostatním kamarádům, co už dovedou. Proto jsme se s paní učitelkami rozhodly pro nenáročné hravé pojetí disciplin, tak, aby je všechny děti  zvládly a měly hezký pocit ze svého úspěchu. Plnění úkolů berou předškolní děti naprosto vážně a je radost sledovat jejich snahu o dosažení nejlepšího výsledku.

Spolupráce s Českým klubem olympioniků.

Významnou roli hraje spolupráce naší MŠ s Českým klubem olympioniků. Členové ČKO se našich olympiád pravidelně zúčastňují a povzbuzují děti v jejich sportovním zápolení. Je mi opravdu velikou ctí, že jsem mohla v naší MŠ několikrát přivítat olympijskou vítězku paní Danu Zátopkovou, sedminásobnou olympijskou vítězku paní Věru Čáslavskou, stříbrnou olympioničku paní Helenu Sukovou,  předsedu ČKO pana Oldřicha Svojanovského, pana magistra Imricha Bugára a opravdové hokejové legendy, olympijské medailisty: pány Augustina Bubníka, Josefa Augustu, Jiřího Holíka, Jiřího Holečka, Jana Gustu Havla, Jiřího Kochtu, zápasníka ve volném stylu pana Karla Engla a další. Návštěvu olympionikům oplácíme pravidelně každým rokem v prosinci na předvánočním setkání medailistů, kdy děti z našeho hudebního kroužku rozezpívají celý sál a společně se sportovci notují vánoční koledy. Spolupráce s Českým klubem olympioniků si nesmírně vážím.

 

 

Mokrá varianta.

Zatím se nám všechny olympiády vydařily, většinou bylo krásné počasí a na děti se z oblohy usmívalo sluníčko. Při organizaci sportovních her však musím počítat i s tzv. mokrou variantou, kdyby se počasí pokazilo a sportovní akci bychom nemohli realizovat na školní zahradě. I pro tento případ máme připraveno řešení. V případě deště nám poskytne „azyl“ AC Sparta Praha v Praze 9 na Podvinném mlýně v nově vybudované moderní hale. Touto cestou bych chtěla poděkovat provoznímu řediteli panu Miroslavu Kunešovi a ostatním funkcionářům AC Sparta Praha, kteří jsou každým rokem ochotní nám vyjít vstříc.

Vize do budoucna.

S organizací sportovních her mám dlouholeté zkušenosti. Každým rokem jsem se přesvědčovala na vlastní oči, že předškolní děti „pohyb“ vyžadují  k uspokojení vlastních potřeb, a že organizovat sportovní hry má určitě smysl. Pokud jsou děti ke sportování správně motivovány a program her je zpestřen i jinou lákavou náplní, není důvod, proč olympiády předškolákům zakazovat. Myslím si, že děti by měly dostávat víc takových  příležitostí k pohybovému vyžití, aby měly možnost se samostatně rozhodnout v pozdějším věku pro určitý druh sportu a realizovat své schopnosti.

Poděkování.

Ráda bych poděkovala  zaměstnancům MŠ U Vysočanského pivovaru v Praze 9, sponzorům a dobrovolníkům, kteří nám s organizací sportovních her pomáhají. Zejména nadšeným paní učitelkám, které každoročně vymyslí něco originálního.

 

 

V Praze dne 4.9.

Marie Ledererová, řed. MŠ