Mateřská škola U Vysočanského pivovaru v Praze 9

se zapojila do akce na podporu čtenářské pregramotnosti
v rámci programu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III.

 

 V PRAZE 9 RODIČE ČTOU NEJEN SVÝM DĚTEM

z knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce

 

Chceme budovat a posilovat u dětí pozitivní vztah ke čtenému textu, ale také rozvíjet motivaci pro čtení
se zaměřením na vnímání a porozumění textu.

 

Děti budou příběhy poslouchat v průběhu ledna až března 2023
a možná nakreslí, vymodelují nebo jinak výtvarně zpracují
některé psí a kočičí zážitky.

 

Rodiče, ale i prarodiče,
chcete u nás dětem přečíst pohádku?
Domluvte se zástupkyní řed. Radkou Karanikosovou

 

 

 

Obrázek moudré sovy pro čtení vytvořila paní učitelka Jana Hozmanová z MŠ U Nové školy.
Děkujeme.