Mateřská škola U Vysočanského pivovaru   

Sídlo: Praha 9, U Vysočanského pivovaru 261/2a         IČO:    70919526

Telefon:    283894875 pí.ředitelka       283893151 hospodářka ŠJ

E-mail:  info @msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz  

 

Provozní řád Školní jídelny Mateřské školy  U Vysočanského pivovaru 


 

1.      Výdejní doba:

 

8:45    -    9:15   hodin         přesnídávka              

11:45   -   12:15  hodin          oběd

14:45  -    15:00 hodin           svačina

 

2.       Způsob placení:    

 

    - zálohově  (bezhotovostně k 10. dni daného měsíce nebo

    - hotovostní platbou (jen povolené výjimky)

 

3.        Vyúčtování záloh stravného: 

 

 provádí se 1x ročně   -     k 31.8.    (vracet se budou v průběhu srpna, nebo začátkem září)                                                                                                                                                                                               

Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu, může být také důvodem k ukončení docházky do mateřské školy.

 

4.       Přihlašování stravy:

 

děti jsou přihlášeny na základě vyplněné přihlášky ke stravování na celý rok, s výjimkou školních prázdnin, kdy rodiče zapíší závazné přihlášení dítěte ve třídách.

 

5.        Odhlášení stravy:

 

 -  na mobilní telefon  725 914 422  do 8,00 hodin

 

6.       Jídelní lístek  je vyvěšován :

 

 -  na pavilonech v jednotlivých šatnách, na třídách na nástěnkách, na internetových stránkách školy  www.msupivovaru.cz       

 

 Finanční norma potravin dle Vyhlášky č. 107/2008 Sb.

 

7.       Strávníci do 6 let:                                                               Strávníci  7 – 10 let:

·         Přesnídávka+pitný režim         12Kč                    Přesnídávka+ pitný režim               13Kč

·         Oběd + pitný režim                  25Kč                      Oběd + pitný režim                         26Kč

·         Svačina+pitný režim                10 Kč                   Svačina + pitný režim                      11Kč

Celodenně:                                47Kč                                                                               50Kč

 

8.       Práva a povinnosti dětí:

 

Každé dítě má nárok na jídlo dle stanovených norem a má právo si určit velikost porce, kterou sní.

 

9.       Bezpečnost – dohled:

 

Učitelky při stravování dohlíží na bezpečnost dětí.

 

10.   Zacházení s majetkem:

 

Každé dítě má právo  mít při stravování  velikostně přizpůsobený  nábytek.

  

   11Připomínky ke stravování

 

je možno podat telefonicky na čísle:283 893 151, na adresu:  ŠJ MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9, 190 00 nebo na  e- mail:info@msupivovaru.cz.

 

12. Úřední hodiny vedoucí ŠJ:

 

 pondělí       15-17 hodin

 

Tento provozní řád vstupuje v účinnost   od 1.9. 2022

 

V Praze dne 30.8. 2022

 

Zpracovala vedoucí ŠJ                                                                          

Primová Ivana        


                                                                                  

Marie Ledererová

ředitelka MŠ