Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283 89 48 75    e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

P R Á Z D N I N O V Ý   P R O V O Z   2 0 1 9

 

 

 

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vás seznámila s organizací prázdninového provozu v červenci a srpnu letošního roku. Pro děti z naší mateřské školy bude prázdninový provoz zajištěn po dobu 3 týdnů pouze v naší MŠ. Prázdninový provoz je určen především pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají možnost jinak zajistit bezpečnost a péči svého dítěte v době vykonávání pracovního procesu.

 

Úplata za předškolní vzdělávání o prázdninovém provozu v roce 2019 činí 500 Kč za 1 dítě na jeden týden. Stravné činí pro 1 dítě 33 Kč na jeden den, děti s OŠD platí 36 Kč na jeden den. Stravné a školné zaplatí rodiče poštovními poukázkami do konce května 2019. Žádám rodiče, aby nahlásili nejdéle do 15.dubna paní učitelkám ve třídách, zda budou prázdninový provoz pro děti využívat.

 

Prázdninový provoz v MŠ U Vysočanského pivovaru:

 

01.07. – 04.07.2019         MŠ otevřena

08.07. – 12.07.2019         MŠ otevřena

15.07. – 19.07.2019         MŠ otevřena

22.07. – 30.07.2019         MŠ uzavřena

 

V Praze dne 5.3.2019

 

M. Ledererová, řed. MŠ