MATEŘSKÁ ŠKOLA U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9

IČO: 70919526

Tel. 283 89 48 75

E:mail: info@msupivovaru.cz

 

INFORMACE K AKTUÁLNÍMU STAVU KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29.3.2021 do 11.4.2021 

     

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č.200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

OŠETŘOVNÉ

Na základě nových pravidel MŠ nebude vystavovat potvrzení OČR, bližší informace: https://www.cssz.cz

V Praze dne: 29.3.2021

M. Ledererová, řed.MŠ

 


MATEŘSKÁ ŠKOLA U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9

IČO: 70919526

Tel. 283 89 48 75

E:mail: info@msupivovaru.cz

 

 

INFORMACE K AKTUÁLNÍMU STAVU KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje v dosavadním režimu. Toto nařízení se týká provozu všech škol. Mateřská škola U Vysočanského pivovaru, z výše uvedených důvodů, zůstává nadále od 22.3.2021 uzavřena.

 

 

 

V Praze dne 19.3.2021

M. Ledererová, řed. MŠ             

OŠETŘOVNÉ

Na základě nových pravidel MŠ již nebude vyplňovat formuláře OČR: Bližší informace o ošetřovném: viz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu


 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

 

            Zákonní zástupci dětí, kteří jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu , mohou požádat o poskytování péče o své děti v MŠ Kytlická v Praze 9. Děti, které budou navštěvovat tuto MŠ, musí nahlásit zaměstnavatel rodičů vybraných profesí na základě Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy na odbor SML MHMP.

Podrobné informace, jak nahlašovat děti přes zaměstnavatele rodičů na webových str:

http://skoly.praha-mesto.cz/88614 Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu

E:mail: stanislav.sivaninec@praha.eu                    Tel. 420  236 00 5927