Mateřská škola se nachází v hezkém prostředí lokality vysočanského parku. Tvoří jí areál s třemi budovami - zděnou hlavní a dvěma pavilony.V minulosti byla mateřská škola majetkem Oborového podniku ČKD Praha. Předškolní zařízení navštěvovaly pouze děti zaměstnanců závodů ČKD a byla zde dvě ředitelství. V roce 1991 byla obě ředitelství sloučena a vytvořeno tak jednotné řízení celého předškolního zařízení. Majetek obou mateřských škol byl převeden a novým zřizovatelem MŠ se stala Městská část Praha 9. Od 1.7.2001 je mateřská škola samostatným právním subjektem.

 

 Velkokapacitní mateřská škola, největší na Praze 9, s celkovou kapacitou 320 dětí ve 12 třídách. Kvalitní zaměstnanci tvoří nedílnou a velmi podstatnou část školy. Vedle kvalifikovaných učitelek, s odborným vzděláním a praxí, zde pracují provozní zaměstnanci a pracovnice školní jídelny. Vzhledem k dostatečnému počtu zaměstnanců může MŠ bezproblémově a kvalitně zabezpečovat předškolní vzdělávací program.

KONTAKTY

Ředitelka MŠ M. Ledererová :  283 891 162

Zástupkyně ředitelky J. Kramperová : 283 891 162

Zástupkyně ředitelky Radka Karanikosová : 283 89 11 62

Vedoucí školní jídelny : Primová :  283 893 151

Mobilní telefon MŠ : 725 914 422

E:mail MŠ :  info@msupivovaru.cz

Webové stránky MŠ :  www.msupivovaru.cz

Omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ od 6, 30  do  8, 00 hod. pouze telefonem na tel . číslech :  283 891 162, 725 914 422

ADRESA

U Vysočanského pivovaru 261/2a, 190 00   Praha 9 - Vysočany