Název školy :  Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Adresa :  U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9, 190 00

Zřizovatel :  MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9, 19000

Důvod založení :  Předškolní vzdělávání

Právní forma :  Příspěvková organizace                  

Identifikátor : 600040020

IČO : 70919526

DIČ :  CZ70919526

 

Kontakty:

Telefon ředitelka MŠ : 283 89 48 75

Telefon vedoucí ŠJ : 283 89 31 51

Školní mobil : 725 914 422

 

E:mail :  info@msupivovaru.cz

Datová schránka :  8ir55cp

 

Platby :  úplata za předškolní vzdělávání a stravné dětí

 bankovním převodem (č. účtu a variabilní symbol

 obdrží každý žadatel individuálně)

 

Nacházíme se :  v klidném prostředí ve vysočanském parku vedle Hotelu Pivovar

nedaleko od stanice metra trasy B: „Vysočanská“

MHD: bus č. 140, 195, 136, 151, 152, 177, 183

 vlakové nádraží: Vysočany