Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

O Z N Á M E N Í   P R O   R O D I Č E

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informovala o provozu Mateřské školy U Vysočanského pivovaru v době podzimních a vánočních prázdnin:

 

27.10.2021          provoz MŠ bude omezen (podzimní prázdniny na základních školách)

28.10.2021          Státní svátek     MŠ bude uzavřena

29.10.2021          provoz mateřské školy přerušen, MŠ bude uzavřena

 

V období vánočních svátků bude provoz MŠ přerušen. Od 23.12.2021 do 2.1.2022 bude MŠ uzavřena. Od 3.ledna 2022 provoz MŠ opět obnoven.

 

 

V Praze dne 13.10.2021

 

 M. Ledererová, řed. MŠ


 

Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

P Ř E R U Š E N Í   P R O V O Z U   M A T E Ř S K É   Š K O L Y

 

 

Vážení rodiče,

 

vzhledemke zvyšujícímu se počtu osob pozitivně testovaných na Covid a s ohledem na cca 2 měsíce od zahájení školního roku, v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem,  přerušuji v pátek 29.10.2021 provoz Mateřské školy U Vysočanského pivovaru z důvodu zajištění dezinfekčního úklidu všech prostor MŠ. Provoz bude opět obnoven 1. listopadu 2021.

 

 

V Praze dne 14.10.2021

 

M. Ledererová, řed. MŠ