Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 709 19 526

Tel. 283 89 48 75   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

P R Á Z D N I N O V Ý   P R O V O Z   2 0 1 7

 

 

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vás seznámila s organizací prázdninového provozu v červenci a srpnu letošního roku. Vzhledem k tzv. velkým opravám budou některé mateřské školy o hlavních prázdninách uzavřeny. Pro děti z naší mateřské školy bude prázdninový provoz zajištěn po dobu 3 týdnů pouze v naší MŠ, tzn., že rodiče už nebudou mít možnost zúčastnit se zápisu v jiných mateřských školách. Prázdninový provoz je určen především pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají možnost jinak zajistit bezpečnost a péči svého dítěte v době vykonávání pracovního procesu.  

 

Úplata za předškolní vzdělávání o prázdninovém provozu v roce 2017 činí 400 Kč za 1 dítě na jeden týden. Stravné činí pro 1 dítě 33 Kč na jeden den, děti s OŠD platí 36 Kč na jeden den. Stravné a školné zaplatí rodiče poštovními poukázkami do konce května 2017. Žádám rodiče, aby nahlásili nejdéle do 30. dubna paní učitelkám ve třídách, zda budou prázdninový provoz pro děti využívat.

 

Prázdninový provoz v MŠ U Vysočanského pivovaru:

 

3.7. – 7.7.            MŠ uzavřena

10.7. – 14.7.        MŠ otevřena

17.7. – 21.7.        MŠ otevřena

24.7. – 28.7.        MŠ otevřena

31.7. – 1.9.          MŠ uzavřena

 

M. Ledererová, řed. MŠ

 

 

V Praze dne 9.3.2017