Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875, mobil: 725914422   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

P R Á Z D N I N O V Ý   P R O V O Z    2 0 2 0

 

 

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vás seznámila se změnou provozu Mateřské školy U Vysočanského pivovaru v době hlavních letních prázdnin. Z důvodu letošní pandemie covid – 19, bude provoz MŠ prodloužen do 31.7.2020. Mateřská škola bude do 31.7.2020 „fungovat“ pouze v omezeném režimu, tzn., že do MŠ mohou docházet děti pouze zaměstnaných rodičů, kteří dojíždějí do zaměstnání. Úplata za předškolní vzdělávání  v měsíci červenci 2020: 1.000,-Kč/ 1 dítě.

 

Konec školního roku:                                   03.07.2020

 

Prázdninový provoz:

07.07.2020 – 10.07.2020                               MŠ otevřena

13.07.2020 – 17.07.2020                               MŠ otevřena

20.07.2020 – 24.07.2020                               MŠ otevřena

27.07.2020 – 31.07.2020                               MŠ otevřena

 

Přerušení provozu MŠ:

01.08. – 31.08.2020                                        MŠ uzavřena

 

 

V Praze dne 22.6.2020                                                                                

M.Ledererová, řed. MŠ