Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9   IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

P R Á Z D N I N O V Ý   P R O V O Z    2 0 2 0

 

 

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vás seznámila s termíny provozu Mateřské školy U Vysočanského pivovaru v době hlavních letních prázdnin v roce 2020:

 

Konec školního roku:                                   03.07.2020                         

 

 

Prázdninový  provoz:

07.07.2020 – 10.07.2020                               MŠ otevřena

13.07.2020 – 17.07.2020                               MŠ otevřena

20.07.2020 – 24.07.2020                               MŠ otevřena

 

 

Přerušení provozu MŠ:

27.07.2020 – 31.08.2020                               MŠ uzavřena

 

 

 

 

V Praze dne 27.1.2020

M. Ledererová, řed. MŠ