Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

 PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ  2021

 

 

Vážení rodiče,

 

provoz o hlavních letních prázdninách bude v naší MŠ zajištěn takto:

 

28.06. – 02.07.2021         MŠ v provozu

05.07. – 09.07.2021         MŠ uzavřena

12.07. – 30.07.2021         MŠ v provozu

02.08. – 31.08.2021         MŠ uzavřena

 

 

 

V Praze dne 13.1.2021

 

 M. Ledererová, řed. MŠ