Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875   e-mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informovala o změně adresy Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 9, která se v současné době nachází na adrese:

 

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 9

Pracoviště Hloubětín

PPP se nachází v areálu základní školy Tolerance

 

adresa:

Mochovská 570/41

Praha 9 – Hloubětín

198 00

Kontakty:

tel. 222 524 209, 222 560 034     e-mail: hloubetin@ppp9.cz   

 

Paní doktorka, která spolupracuje s naší MŠ:

M.Ps. Marie Jűngling

kontakt: jungling@ppp9.cz

 

 

V Praze dne 31.10.2023

 M. Ledererová, řed. MŠ