Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 


 

Vážení rodiče,

 

z vážných organizačních a personálních důvodů byl přerušen provoz Mateřské školy U Vysočanského pivovaru od 29.1. – 5.2.2021. Provoz MŠ bude znovu obnoven v pondělí 8.2.2021. Mateřská škola se řídí  nařízením Ministerstva zdravotnicví a Krajské hygienické stanice.Vzhledem k hygienickému  opatření, které platí na území České republiky a týká se rovněž mateřských škol, Vás žádám, aby jste ve všech uzavřených prostorách MŠ používali roušky, dbali na zakrytá ústa a dýchací cesty. Při vstupu do MŠ prosím  používat dezinfekci rukou. Dítě s podezřením na onemocnění,(teplota, rýma, kašel, zažívací potíže), nebude do MŠ přijato.O zhoršeném zdravotním stavu dítěte v MŠ budou rodiče ihned informováni.

  

                                                                             

Děkuji.

 

V Praze dne 5.2.2021                                                                                                

 

 

 

M. Ledererová, ředitelka