Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9     IČO: 70919526

Tel. 283894875   mobil: 725 914 422    e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

 

            S účinností ode dne 3. května 2021 se umožňuje  osobní přítomnost všech dětí  v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze., v těchto krajích probíhá provoz MŠ standartním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už platí v Karlovarském, Královohradeckém a Plzeňském kraji.

 

V Praze dne 30.4.2021

 

 M. Ledererová, řed. MŠ