Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

 

K A R A N T É N A: PAMPELIŠKY, HVĚZDIČKY, SLUNÍČKA

 

Vážení rodiče,

 

ve třídě PAMPELIŠKY, která je v době prázdninového provozu spojena s třídami HVĚZDIČEK a SLUNÍČEK, je nařízeno karanténní opatření do 28.7.2021, týká se pouze dětí, které byly přítomny v MŠ ve dnech: 12.7., 13.7., 14.7.2021. Podrobné informace  a vysvětlení:  viz dopis od Krajské hygienické stanice včetně Mimořádného opatření MZ ČR.

 

V Praze dne 15.7.2021

M. Ledererová, řed. MŠ


Vážení rodiče,

 

ve dnech 12. – 14. 7. 2021 bylo Vaše dítě v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 26. – 28. 7. 2021 včetně (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce 14 dnů).

 

Karanténní opatření stanovená mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 14 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Mimořádné opatření MZ ČR viz:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-izolace-a-karant%C3%A9ny-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-3.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

aktualizace k 15. 6. 2021 (změna karantény očkovaných)

 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-2-3-2021-k-narizeni-izolace-a-karanteny-s-ucinnosti-od-15-6-2021-do-odvolani.pdf

 

Aktualizované znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Zm%C4%9Bna-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BDch-opat%C5%99en%C3%AD-zm%C4%9Bna-lh%C5%AFty-pro-uzn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-prod%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-5.-2021.pdf

Pokud bude Vaše dítě bez klinických obtíží a výsledek z odběru/PCR testu bude negativní,  karanténa končí v termínu 26. – 28. 7. 2021 včetně (doba karanténních opatření se počítá od posledního kontaktu v minimální délce 14 dnů).

Zdravotní stav dítěte v průběhu karantény doporučujeme tel. konzultovat s praktickým lékařem (pediatrem).

 

Karanténa se nenařídí osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:


https://testovani.uzis.cz/


Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

 

Žádanku na vyšetření pro Vaše dítě vystaví pediatr elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. 

 

Karanténa se týká pouze Vašeho dítěte, netýká se rodinných příslušníků. V případě, že by byla potvrzena pozitivita COVID-19 u Vašeho dítěte, budou ze strany Hygienické stanice hl. m. Prahy činěna další opatření u Vás.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí/žáků jejich zákonným zástupcům), u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény, a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů.

 

 

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.


Prostory školy je potřeba důkladně uklidit a dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.


Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

 

Děkuji Vám za spolupráci.

 

 

S pozdravem

 

Ing. LUCIE KUBÁTOVÁ

ODBORNÝ RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ  A MLADISTVÝCH


Měšická 646/5, 190 00 Praha 9

lucie.kubatova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

 

+420 735 726 538

+420 281 000 425