Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: Praha 9, U Vysočanského pivovaru 261/2a.   IČO: 709 19 526

Tel. 283894875,   e:mail: info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 

Vážení rodiče,

 

dovolte, abych Vás podrobněji informovala o zápisu dětí do naší MŠ, který se bude konat:

 

09.05.2018      od 14,00 – do 18,00 hod.

10.05.2018      od 15,00 -  do 17,00 hod.

 

 

Žádost o umístění dítěte do MŠ doporučuji podat do 2 mateřských škol. Pokud budete podávat žádost o umístění do 2 MŠ, napište, prosím do formuláře, kterou MŠ preferujete. Preferovat můžete  pouze 1 mateřskou školu.

 

Žádost o umístění předškoláka doporučuji podat pouze do 1 mat. školy.

 

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podaných žádostí. Pořadí dětí sestavuje řed. MŠ dle pravidel pro přijímání dětí na škol. rok 2018/2019. Doporučuji seznámit se důkladně s pravidly.

 

U Zápisu není nutná účast dítěte.

 

Pokud se nebudete moci zápisu osobně zúčastnit, pověřte ověřenou plnou mocí jinou dospělou osobu, aby za Vás žádost o umístění dítěte do MŠ podala. Formulář plné moci je ke stažení na webových str. MŠ. Letos budeme vyžadovat ověření podpisu plné moci!

                                                 

U zápisu předloží rodiče originál rodného listu dítěte a originál svého občanského průkazu. Z těchto důvodů doporučuji, aby přišel k zápisu zákonný zástupce dítěte, který bydlí trvale na Městské části Praha 9.

 

Cizinci předloží u zápisu doklady, (rodičů i dítěte), opravňující k jejich pobytu na území České republiky.

 

U zápisu budete odevzdávat důležité dokumenty: Žádost o umístění dítěte do MŠ a evidenční list. Prosím o jejich pečlivé vyplnění, zkompletování a podepsání. Dětský lékař vyplní a potvrdí kolonky v evidenčním listě, včetně povinného očkování dítěte.

 

Formuláře evidenčního listu a žádosti budou ke stažení na web.stránkách naší MŠ: www.msupivovaru.cz  nebo bude možné tyto formuláře vyzvednout v papírové podobě ve vestibulu MŠ : ve vchodu do   nových pavilonů v průběhu měsíce dubna 2018.

 

 

9.4.2018

M.Ledererová, řed.MŠ