Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Sídlo: U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9    IČO: 70919526

Tel. 283894875, 725914422  e:mail:info@msupivovaru.cz

www.msupivovaru.cz

 

Vážení rodiče,

 

vzhledem k hygienickému opatření, které platí na území České republiky od čtvrtka 10.9.2020 a týká se rovněž mateřských škol, Vás žádám, aby jste ve všech uzavřených prostorách naší MŠ používali roušky a dbali na zakrytá ústa a dýchací cesty.

 

Děkuji.

 

M. Ledererová, řed. MŠ

 

 

 

                                  

V Praze dne 9.9.2020

 


 

H Y G I E N IC K Á    O P A T Ř E N Í

 

 

 

Vážení rodiče,

 

v souvislosti se zahájením nového školního roku Vás prosím o dodržování nutných hygienických opatření v zájmu zdraví Vašich dětí:

 

1)      Po příchodu do MŠ je nutné, aby rodiče použili připravenou dezinfekci rukou

2)      U dětí bude kladen důraz na časté mytí rukou, zejména po příchodu do MŠ

3)      Doporučuji rodičům vstup do MŠ pouze se zakrytými ústy a zakrytými dýchacími cestami

4)      Rodiče mají umožněn vstup do budovy MŠ a šaten dětí, do tříd nebudou vstupovat

5)      Při předávání dětí paní učitelkám, vyplní rodiče POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI

6)      Dle potřeby bude dětem měřena teplota bezkontaktním teploměrem

7)      Dítě s podezřením na onemocnění, (teplota,rýma, kašel), nebude do MŠ přijato

8)      O zhoršeném zdravotním stavu dětí budou zákonní zástupci neprodleně informováni

 

 Vážení rodiče, děkuji Vám za laskavé pochopení a přeji Vám všem hodně zdraví.

M. Ledererová, řed. MŠ