20 LET TRVÁNÍ PĚVECKÉHO SBORU MŠ U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU

 

         Dovolte, abych představila paní učitelku Ludmilu Antonyovou, rozenou Maňhalovou. Paní učitelka prožila dětství v jižních Čechách. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích. Po celou dobu studií zpívala v Pěveckém sboru jihočeských učitelek, který řídil pan profesor  Theodor Pártl. Pěvecký sbor jihočeských učitelek se těšil pod vedením Theodora Pártla velkých úspěchů na podiích různých evropských měst. S tímto pěveckým tělesem často hostoval národní umělec  pan Eduard Haken. Po boku pana Hakena zpívala L. Antonyová 11 let po celé Evropě.

Po maturitě zahájila paní učitelka svou pedagogickou praxi v jedné z pražských mateřských škol. Sboru jihočeských učitelek však zůstala věrná a pravidelně dojížděla do Prachatic na zkoušky sboru. V Praze se také věnovala pěvecké činnosti. Po celé čtyři roky navštěvovala Kuhnův smíšený sbor. Koncertovala v pražském Rudolfinu s orchestrem a dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

Od 1. února 1995 pracuje paní učitelka Antonyová v Mateřské škole U Vysočanského pivovaru v Praze 9. Po nástupu do naší MŠ založila paní uč. hudební pěvecký kroužek. Že se jedná o mimořádně  talentovanou a nadanou hudebnici jsem poznala hned po jejím přijetí do mateřské školy. Poznali to také  představitelé Městské části Praha 9 i rodiče dětí. Začaly se množit požadavky na pěvecká vystoupení dětí z hudebního kroužku k různým příležitostem : rozsvícení vánočního stromu u radnice, stavění májky, otevření nového pečovatelského domu pro seniory, loučení s podzimem, adventní koncerty pro olympioniky medailisty, společné vystoupení dětí ve Svatyni Krista Krále ve Vysočanech s Kvartetem Národního divadla, benefiční večer na Konzervatoři Jana Deyla na Malé Straně, zpívání na různých oslavách, např. v pražském Mánesu, Komerční bance, pravidelná účast na přehlídce mateřských škol Prahy 9 v Divadle Gong ve Vysočanech apod. Téměř na všech vystoupeních jsem paní učitelku a děti doprovázela. Vystoupení dětí mělo vždy profesionální úroveň – vhodný výběr písniček, správně stanovená délka vystoupení, vhodné kostýmy dětí k různým příležitostem, perfektně nacvičená intonace a rytmus často předstihly i vystoupení dětí ze základních škol. Jedno vystoupení mám stále v živé paměti. Po zemětřesení v japonské Fukušimě byly do České republiky na ozdravný pobyt pozvány děti z této oblasti Japonska, které při katastrofě ztratily rodiče. Tenkrát mi volala paní Věra Čáslavská, že pro tyto děti zorganizoval Český klub olympioniků sportovní den a požádala mě, zda by děti z našeho hudebního kroužku nezazpívaly při zahájení obě státní hymny – ČR a Japonska.  Přiznám se, že se mi podlomila kolena. Předškoláci a zpívat státní hymnu v japonštině ? To opravdu předškolní děti zvládnout nemohou, ale s přáním paní Čáslavské jsem paní uč. Antonyovou seznámila. Paní učitelka našla japonskou státní hymnu na webu, překomponovala tóniny do nižších poloh, aby je zvládly i malé děti. Vzpomínám si, jak jsme celý týden běhali s globusem a mapou a vysvětlovali dětem, kde se nachází Japonsko, že zde vychází sluníčko, které je symbolem japonské státní vlajky apod. Ač se to zdá neuvěřitelné, za týden děti hymnu uměly – v japonštině. Rodiče s vystoupením dětí souhlasily- objednala jsem tedy mikrobus a zvukaře. Sportovní akce se zúčastnily děti z Fukušimy, pan velvyslanec z Japonska, představitelé MČ Praha 6, členové Českého klubu olympioniků, televize a ostatní média. Hned po zahájení zazpívaly děti státní hymny. Pan Štěpán Škorpil, který sportovní dopoledne moderoval mi řekl: „ normálně se po státní hymně nikdy netleská, ale toto se nedalo vydržet“ . Všichni zúčastnění tleskali nadšením.

Chtěla bych touto cestou paní učitelce Antonyové poděkovat za 20 let úspěšného muzikantského nadšení, profesionalitu, mnoho krásných hudebních zážitků a hlavně za vzornou reprezentaci MŠ U Vysočanského pivovaru.

 

Marie Ledererová, ředitelka MŠ