DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

 

Rodiče vybraných profesí, jejichž děti nastoupí 12. 4. 2021 do MŠ, předloží paní učitelkám ve třídách potvrzení od zaměstnavatele nebo pracovní smlouvu.

 

 

9. 4. 2021

Marie Ledererová

ředitelka MŠ


 

Vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že se od Vás objevují signály nesouhlasu s některými povinnostmi stanovenými v  Mimořádných opatřeních ve vztahu na znovuotevření škol, zasíláme Vám níže uvedenou informaci.

Ředitelé škol musí dodržovat Mimořádná opatření, které vláda vydává na základě zákona a v souladu s ním. Jde zejména o zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a zákon č. 94/2021 Sb. O mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Povinnost testování dětí, žáků a studentů ve školách je dále stanovena Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 platné od 12.4.2021

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch.pdf

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 upravuje první fázi otevření škol od 12.4.2021

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest ze dne 6.4.2021 účinné od 12.4.2021

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

V těchto opatřeních je stanoven postup, frekvence i některé výjimky z testování, nošení roušek apod.

Není v možnostech školy postupovat v rozporu s opatřením, resp. zákonem. Pokud nesouhlasíte jako rodič s některým opatřením, nemůže škola postupovat na základě rozhodnutí ředitele jinak. Odlišný postup je možný pouze pokud by bylo takovéto opatření zrušené nebo změněné tím kdo jej vydal nebo příslušným soudem.                             

 

                                                                              S úctou

 

 M. Ledererová, řed. MŠ