Po dohodě se zřizovatelem – MČ Praha 9 oznamujeme předem plánované omezení a přerušení provozu mateřské školy ve školním roce 2022/2023:


 

Omezený provoz – z důvodu prázdnin v základních školách bude z provozních důvodů zjišťováno, které děti budou v dané dny přítomné v MŠ (nákup potravin, čerpání dovolených zaměstnanců apod.) Třídy jsou spojeny dle počtu nahlášených dětí.

 

Přerušený provoz – MŠ je uzavřena. V době letních prázdnin bude v naší MŠ provoz z části zajištěn.

 

Omezený a prázdninový provoz je přednostně určen dětem zaměstnaných rodičů.

 

Omezený provoz:

26.10. + 27. 10. 2022: podzimní prázdniny

3. 2. 2023: pololetní prázdniny

6. 2. – 12. 2. 2023: jarní prázdniny

6. 4. 2023: velikonoční prázdniny

 

Přerušený provoz:

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny (provoz obnoven 3. 1. 2023)

 

Letní prázdniny 2023:  Provoz bude včas upřesněn