Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

 

Usnesení Rady HMP č.2386 ze dne 5.9.2022 – potřebné informace a formulář ,,Žádost o osvobození od úplaty či snížení úplaty ,, jsou k dispozici u ředitelky MŠ.

 

Vnitřní směrnice ředitele mateřské školy