Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

                        Mateřská škola U Vysočanského pivovaru se nachází v nádherném prostředí lokality vysočanského parku. Budovy jsou obklopeny zelení, děti mohou denně využívat dvě rozlehlé školní zahrady s mnoha vzrostlými okrasnými stromy a keři. Prostředí přímo stvořené pro provozování předškolního zařízení.

                               MŠ U Vysočanského pivovaru v Praze 9 je velkokapacitní mateřská škola s kapacitou 320 míst pro umístění předškolních dětí a tím největší mateřskou školou na Městské části Praha 9. Mat. školu  tvoří celkem6 budov. Děti jsou umístěny ve 12 třídách.

Zděná budova - B

čtyřtřídní dvoupatrová budova, postavena v roce 1966, je po celkové rozsáhlé rekonstrukci. Dlouho plánované opravy byly zahájeny 1. července 2014 a trvaly do konce listopadu – celkem pět měsíců. ZB byla zateplena, byla vyměněna okna a topná tělesa , včetně rozvodů topení. Dále byl vybudován výtah pro dospělé osoby ze suterénu do 2. patra. Výtah využívá školní jídelna pro rozvoz stravy do tříd. Původní varna byla zrušena. V těchto prostorách vznikly sklady potravin, šatny pro kuchařky a provozní pracovnice. V celé budově byly vyměněny dveře, podlahové krytiny, rozvody telefonů a signalizačního zařízení.

  Nový  pavilon - E

V červnu 2015 byla provedena demolice  provizorní budovy z roku 1977 a současně zahájena výstavba dalšího moderního pavilonu pro děti, který je součástí novostaveb. Kolaudace dalšího nového pavilonu se konala 4.4.2016. Děti navštěvují nový pavilon od 1.9.2016.

 Nový pavilon – F

Výstavba posledního pavilonu pro děti byla zahájena v lednu 2019, kolaudace této budovy se konala 6.12.2019. Provoz ve 2 třídách byl zahájen koncem ledna 2020.

Nové pavilony – C a D

dva nové, jednopatrové  pavilony  pro čtyři třídy dětí byly zkolaudovány v červnu roku 2013. Novostavby splňují normy standardů 21. století. Prostorné třídy, herny, umývárny, šatny dětí jsou vybaveny moderním nábytkem a potřebnými učebními pomůckami. Své zázemí zde mají i paní učitelky.

Hospodářský pavilon - A

postaven a zkolaudován současně s novými pavilony v roce 2013. V suterénu byla vybudovaná nová kuchyně, která je vybavena moderním gastro zařízením. Kolaudace školní kuchyně se konala až v listopadu 2014. V přízemí hospodářského pavilonu se nachází školní jídelna, kterou využívají děti z nových pavilonů ke každodennímu stravování. V 1. patře se nacházejí 3 kanceláře: pro ředitelku MŠ, zástupkyně ředitelky a vedoucí ŠJ.