A K T U A L I T Y

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

               

potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, dle § 381,odst 2, písm. f, zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, jsou připravena k vyzvednutí ve třídách u paní učitelek.

 

OČNÍ VYŠETŘENÍ:

 

výsledky očního vyšetření dětí, které prováděla firma PRIMA VIZUS dětem v MŠ 10.1.2022, najdou  zákonní zástupci dětí na e:mailové adrese: vysledky@primavizus.cz včetně potvrzení o zaplacení.