Mateřská škola U Vysočanského pivovaru

Akce MŠ: březen 2018

1.3.        Plavání Neratovice – předškoláci

5.3.        ZŠ Špitálská – návštěva předškoláků v 1. tř.

6.3.        ZŠ Špitálská – návštěva předškoláků v 1. tř.

7.3.        ZŠ Špitálská – návštěva předškoláků v 1.tř.

8.3.        Plavání Neratovice

13.3.      ZŠ Špitálská – návštěva předškoláků v 1. tř.

15.3.      Plavání Neratovice

15.3.      Schůzka rodičů dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ – od 16 hod. ve třídě Zvoneček na NP.

                Pozvaní hosté: PaedDr. Alena Nídlová, řed. ZŠ Špitálská a paní učitelky z 1. st. ZŠ

19.3.      Návštěva Planetária: děti z nových pavilonů: Zvonek, Tulipán, Čtyřlístek, Pampeliška

22.3.      Plavání Neratovice

29.3.      Plavání Neratovice

Pravidelně každý pátek dopoledne angličtina hrou ve všech třídách.

 

Akce pro děti a rodiče:

Hvězdičky           27.3.      Velikonoční zdobení

Berušky              13.3.      Velikonoční kraslice

Sluníčka              21.3.      Velikonoční tvoření

Motýlci               27.3.      Velikonoční tvoření

Myšky                20.3.      Velikonoční ťukání

Koťata               19.3.      Velikonoční tvoření

Broučci               27.3.      Vynášení Moreny

Ježci                   27.3.      Vynášení Moreny

Zvoneček           26.3.      Velikonoční tvoření

Tulipán               22.3.      Velikonoční vajíčka

Čtyřlístek            21.3.      Velikonoční tvoření

Pampeliška         27.3.      Hody, hod, doprovody

 

 

V Praze dne 5.3.2018

M. Ledererová, řed. MŠ